Πατέρας:   
Νικόλαος Ραΐσης του Ευάγγελου, 1909 δικηγόρος από Αποίκια  #3573.
Μητέρα:   
 Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916  #3572.

123
Μαρία του Νικολάου Ραΐση, 1937  #888.

σύζ.:

 

Δημήτρης Πολέμης του Ιωάννη, 1932 (+2005)

 #45.
1) Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1966
 #48.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ευάγγελος Ραΐσης του Νικολού,

6505

Μαρία Καλαμπούκη,

6538

Νικόλαος Ραΐσης του Ευάγγελου, 1909

3573

Σπύρος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1878

3571

Μαριώ του Χαριλάου Κουτσούκου,

2788

Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916

 

3572