Πατέρας:   
Νικόλαος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1939  #4442.
Μητέρα:   
Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου Μαγείρου, 1953  #4440.

123
Ευαγγελία του Νικολάου Αντώνογλου, 1973  #4789.

σύζ.: Ιωάννης Βαλμάς, από Μεσαθούρι  #5301.

1) Αντώνιος Βαλμάς του Ιωάννη,
 #5302.
2) Νικόλαος Βαλμάς του Ιωάννη,
 #5303.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890

 

4763

Κυριακούλα του Νικολάου Καρανικόλα, 1902

 

4782

Νικόλαος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1939

4442

Ευάγγελος Μάγειρος του Αντωνίου, 1926

 

3820

Μαριώ του Μιχαήλ Μαργέτη, 1933 (+2017)

3817

Μαρουλίτσα του Ευαγγέλου Μαγείρου, 1953

4440