Πατέρας:   
Ιωάννης Μυλωνάς του Σάββα,  #4154.
Μητέρα:   
Δέσποινα του Αναστασίου Τίσση, 1873 από Μ. Ασία  #4155.

123
Αναστάσιος Μυλωνάς του Ιωάννη, 1898 από Μ. Ασία  #4156.

σύζ.: Χαρίκλεια του Μιχαήλ Γιαννίση, 1907  #4157.

1) Μιχαήλ Μυλωνάς του Αναστασίου, 1931
 #4158.

σύζ.: Εριφύλλη του Αθανασίου Μπόνη,  #4160.

1) Αναστάσιος Μυλωνάς του Μιχαήλ,
 #4162.
2) Αθανάσιος Μυλωνάς του Μιχαήλ,
 #4163.
2) Αγαθή ή Αγαθονίκη του Αναστασίου Μυλωνά, 1933
 #4159.

σύζ.: Γεώργιος Σπουργίτης του Παναγιώτη και της Λαμαρινής, 1931 από Χαροκόπειον  #4161.

1) Παναγιώτης Σπουργίτης του Γεωργίου, 1961
 #4164.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Μυλωνάς του Σάββα,

4154

Δέσποινα του Αναστασίου Τίσση, 1873

4155