Πατέρας:   
 Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1893  #3306.
Μητέρα:   
Κατίνα Μωραΐτη,  #3317.

123
Ελένη του Πέτρου Παλαιοκρασσά,  #3320.

σύζ.: Στέφανος Σγουρίδης του Σωκράτους,  #3328.

1) Σωκράτης Σγουρίδης του Στεφάνου,
 #3329.

σύζ.: αλλοδαπή,  #3330.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1856

3298

Ειρήνη του Πέτρου Ζιώτη, 1863

3304

Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1893

 

3306

Κατίνα Μωραΐτη,

3317