Πατέρας:   
 Γεώργιος Χανός,  #3230.
Μητέρα:   
 Γαρυφαλλιά (Λουλού) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1907 (+1977)  #3228.

123
Φραγκούλα του Γεωργίου Χανού,  #3231.

σύζ.: Νικόλαος Αδάμης,  #3232.

1) αγόρι 1 Αδάμης του Νικολάου,
 #3899.
2) αγόρι 2 Αδάμης του Νικολάου,
 #3900.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Χανός,

 

3230

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866

 

2616

Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,

 

2692

Γαρυφαλλιά (Λουλού) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1907 (+1977)

 

3228