Πατέρας:   
Δημήτριος Λάβδας του Λεωνίδα, 1879  #1747.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Σταματίου Φαλαγκά, 1884  #1745.

123
Λεωνίδας Λάβδας του Δημητρίου,  #1749.

σύζ.: Φωτεινή Δήμα, εκ Σάμου  #1751.

1) Δημήτριος Λάβδας του Λεωνίδα,
 #1752.

σύζ.: Χριστίνα Βαλμά,  #1755.

2) Ανδριάνα του Λεωνίδα Λάβδα,
 #1753.

σύζ.: Ιωάννης Δεσύπρης,  #1756.

3) Ευτυχία του Λεωνίδα Λάβδα,
 #1754.

σύζ.: Κυριάκος Βελισσόπουλος,  #1757.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Λάβδας του Λεωνίδα, 1879

1747

Σταμάτης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1853

 

1743

Φλωρέζα του Λεονάρδου Καραπιπέρη, 1856

1744

Ανδριάνα του Σταματίου Φαλαγκά, 1884

1745