Πατέρας:   
 Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1930  #1544.
Μητέρα:   
Λασκαρώ (Ηρώ) του Ανδρέα Στεφάνου, 1935  #1540.

123
Σμαρώ του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1964  #1445.

σύζ.: Κωστής Χαζάπης του Νικολάου, 1958  #321.

1) Νικολός Χαζάπης του Κωνσταντίνου, (+2015)
 #327.
2) Αντώνης Χαζάπης του Κωνσταντίνου,
 #328.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1893 (+ΒΠΠ)

1875

Ανδριάνα του Επαμεινώνδα Λογοθέτη, 1899

1880

Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1930

 

1544

Ανδρέας Στεφάνου του Στεφανή, 1893

1497

Σμαρώ του Μιχαήλ Γελανταλή, 1897

1536

Λασκαρώ (Ηρώ) του Ανδρέα Στεφάνου, 1935

1540