Πατέρας:   
Φίλιππος Βαλμάς του Μιχαήλ,  #6487.
Μητέρα:   
Φανή Μάνεση,  #6489.

123
Μιχάλης Βαλμάς του Φιλίππου,  #5685.

σύζ.: Μαρίκα του Νικολάου Ραΐση,  #5681.

1) Φίλιππος Βαλμάς του Μιχάλη,
 #5686.
2) Άννα του Μιχάλη Βαλμά,
 #5687.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Βαλμάς του Μιχαήλ,

6484

Ουρανία,

6483

Φίλιππος Βαλμάς του Μιχαήλ,

6487

Φανή Μάνεση,

6489