Πατέρας:   
Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,  #4869.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953  #4867.

123
κορίτσι του Ιωάννη Γλυνού, στο Κόρθι  #5343.
1) κορίτσι,
 #5345.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Γλυνός του Δημητρίου,

5549

Μαρίκα,

6172

Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,

4869

Αντρείκος (Γκόσας) Στεφάνου του Νικολάου, 1905

4786

Μαίρη του Κωνσταντίνου Αντώνογλου, 1927

4783

Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953

4867