Πατέρας:   
Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)  #5706.
Μητέρα:   
Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)  #5705.

123
Δημήτριος Καΐρης του Θεόφιλου, 1910 (+1979) από Χώρα  #5168.

σύζ.: Ζαννούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920  #403.

1) Ειρήνη Ευανθία Καΐρη,
 #418.

σύζ.: Πέτρος Γιαννουλόπουλος,  #5865.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Καΐρης του Νικολάου, 1795 (+1861)

5721

Ασημιώ Μπίστη του Μ., 1815 (+1890)

5870

Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)

5706

Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)

5699

Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851

5700

Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)

5705