Πατέρας:   
Μιχαήλ Ζιώτης του Πέτρου, 1880 (Παπαμιχάλης)  #3360.
Μητέρα:   
Μαριγούλα του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1892  #3349.

123
Φραγκούλα του Μιχαήλ Ζιώτη,  #4636.

σύζ.: Ευάγγελος Καφούρος του Αντωνίου, Σαντορινιός  #4642.

1) Μαρία του Ευαγγέλου Καφούρου,
 #4643.

σύζ.: Γεώργιος Φιλιππίδης,  #4644.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Παπαπετρής Ζιώτης του Δημητρίου, 1837

 

3029

Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ Σύμπουρα, 1842

3028

Μιχαήλ Ζιώτης του Πέτρου, 1880

3360

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1860

3300

Κατίνα του Βασ. Βούλγαρη,

3346

Μαριγούλα του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1892

3349