Πατέρας:   
 Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930) από Άρνη  #4406.
Μητέρα:   
 Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977) από Άρνη  #4407.

123
Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1905 από Άρνη  #4408.

σύζ.(1933): Καλλιόπη του Παύλου Σωτηριάδη, 1906 από Βουρκωτή  #4412.

1) 
 Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1933
 #4189.

σύζ.:

 

Μαρία του Δημητρίου Ζαννάκη, 1934  #4188.

1) Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1958
 #2121.

σύζ.: Διαμάντη του Ανδρέα Ζιώτη, 1967  #2117.

2) Ευαγγελία (Λίλια) του Αντωνίου Μαγείρου, 1965
 #4416.

σύζ.: Νικόλαος Αννίσης του Ζαννή,  #4417.

2) Θεόδωρος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1935
 #4413.

σύζ.: Μαρία Κυρτάτα, 1938 από Χώρα  #4420.

1) Μαρκέλλα του Θεοδώρου Μαγείρου, 1963
 #4421.
2) Καλλιόπη του Θεοδώρου Μαγείρου, 1974
 #4422.
3) Παύλος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1940
 #4414.

σύζ.: Πασχαλιά του Βασιλείου Δημάκου, 1951 από Καφιώνα Λακωνίας  #4423.

1) Λεονάρδος Μάγειρος του Παύλου,
 #4424.
4) Μαρίκα του Λεονάρδου Μαγείρου, 1944
 #4415.

σύζ.: Νικόλαος Τουμαζάνης,  #4425.

1) Ευαγγελία του Νικολάου Τουμαζάνη,
 #4426.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930)

 

4406

Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977)

 

4407