Πατέρας:   
Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,  #4.

123
Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808  #3382.

σύζ.: Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813  #3404.

1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1829 (Λουλίας)
 #3415.

σύζ.: Μόσχα του Ιωάννη Κουτσούκου, 1842  #3420.

1) Μαρία του Νικολάου Φαλαγκά, 1857
 #3421.

σύζ.(1882): Αριστείδης Διαπούλης του Αντωνίου, 1855  #3427. Πατ. #4633.

2) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, 1859 (+1862)
 #3422.
3) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, 1862 (+1863)
 #3423.
4) Δημήτρης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1864 (Στρατάκης)
 #3424.

σύζ.(1) 1899): Αννεζούλα του Μιχαήλ Κεράνη,  #3428.

σύζ.(2)): Αννεζούλα Καμπανάκη, από Αποίκια  #3429.

5) Δημοσθένης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1867 (+1868)
 #3425.
6) Γιάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868
 #3426.

σύζ.(1899): Ορσα του Πέτρου Ζιώτη, 1869 (Παπαπετρήδαινα)  #3430.

7) Λουλία του Νικολάου Φαλαγκά, 1874
 #2929.

σύζ.(1908):

 

Γεώργιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1877 (+1962) (Μπεγιώγης)  #2922.

2) Ιωάννης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1835
 #3416.

σύζ.: Μαργαταρώ Σύμπουρα, 1837  #3433.

1) Δημήτριος Φαλαγκάς του Ιωάννη,
 #3434.

σύζ.(χ.α.): Φρατζέσκα του Νικολάου Πολέμη,  #3438.

2) 
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη, (Σπανός)
 #3435.

σύζ.(1899):

 

Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876  #3439.

3) Αντριανιώ (Ανδριάνα) του Ιωάννη Φαλαγκά, 1861
 #3436.

σύζ.(1884): Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1853 (Μόσουλας)  #3440.

4) Μιχαήλ Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1871 (Παπαρούνας)
 #3437.

σύζ.(1905): Μόσχα του Δημητρίου Γουλανδρή, (Καλαμαράκαινα)  #3441.

3) Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838
 #3417.

σύζ.: Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831  #3444.

1) Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1854
 #4731.

σύζ.(1ος του Α.): Αννεζούλα Χατζόγλου,  #4734.

σύζ.(2ος του Α.): Αθηνά Λογοθέτη, από Αποίκια  #4735.

2) Διαμάντη του Γιαννούλη Μαύρου, 1857
 #2671.

σύζ.(χ.α.):

 

Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854  #2668.

3) Δημήτριος Μαύρος του Γιαννούλη, 1859
 #3133.

σύζ.: Διαμάντη του Μιχαήλ Λογοθέτη,  #3132.

4) 
 Σταμάτης Μαύρος του Γιαννούλη, 1864
 #4732.

σύζ.: Αννεζιώ του Γεωργίου Μπέη, 1867  #4246.

5) Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875
 #4733.

σύζ.: Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891 από Κόρθι  #4741.

4) 
 Αθηνά του Δημητρίου Φαλαγκά, 1839
 #246.

σύζ.(1861):

 

Νικόλας Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1834 (Μπουλάκας)  #245.

1) 
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866 (Λιράς)
 #58.

σύζ.: Ανεζιώ του Ανδρέα Χαζάπη,  #59.

2) 
 Δημήτρης (Μίμης) Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1869
 #248.

σύζ.:

 

Ευτυχία του Πέτρου Ζιώτη,  #1600.

3) Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1872 (Λάτης)
 #247.

σύζ.(1901): Καλλιόπη του Αντωνίου Χαζάπη,  #1450.

σύζ.(1926 χ.α.): Μαρίκα Κουρτέση, Αλαδινού  #1605.

5) Αντώνιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1839
 #3418.

σύζ.(1871): Αντριανιώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1849  #3445.

1) Δημήτριος Φαλαγκάς του Αντωνίου, άγαμος
 #3446.
2) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878
 #3447.

σύζ.(1927): Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα  #3451.

3) Διαμαντής Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1882
 #3219.

σύζ.: Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά,  #3214.

4) Πετρωνία του Αντωνίου Φαλαγκά, 1885
 #2697.

σύζ.(1911 χ.α.): Λεονάρδος Κυρτάτας του Νικολάου, 1885 (Λάλος)  #2691. Πατ. #638.

5) Κωνσταντίνος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1887 άγαμος
 #3448.
6) Καλλιόπη του Αντωνίου Φαλαγκά,
 #3449.
7) Γεώργιος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1892 (Πούρος)
 #3450.

σύζ.: Ελένη του Παρασκευά Σταύρου, 1940  #3459.

6) 
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1846
 #3419.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4