Πατέρας:   
Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1902 (Χάλης)  #2887.
Μητέρα:   
 Ευαγγελία του Νικολάου Λογοθέτη, 1911  #2885.

123
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1951  #2888.

σύζ.: Ευαγγελία του Αποστόλου Πώποτα, 1956 από Αθήνα  #2889.

1) Ευδοκία του Γιάννη Παλαιοκρασσά,
 #5523.

σύζ.: Στέλιος Μαργέτης του Ιωάννη,  #176. Πατ. #790.

2) Μιχάλης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #5524.

Παρέα 13 νεαρών στο Διαραχάκι Παρέα 14 νεαρών δίπλα στο σπίτι του Νικολού και της Ειρήνης Σαρρή λίγο πιο πάνω από την Παναγία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1864

3089

Μαρουλιώ του Ιωάννη Εξαδακτύλου,

3097

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1902

2887

Νικόλαος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1862

 

1233

Φλωρεζιώ του Δημητρίου Πολέμη,

1214

Ευαγγελία του Νικολάου Λογοθέτη, 1911

 

2885