Πατέρας:   
Αντώνης Χαζάπης του Νικολάου, 1908  #226.
Μητέρα:   
Μαρία του Ιωάννη Μπουκουβάλα, 1922  #1389.

123
Νικολός Χαζάπης του Αντωνίου, 1953  #228.

σύζ.: Ειρήνη,  #5317.

1) Αντώνης Χαζάπης του Νικολάου,
 #5318.
2) Μαρία του Νικολάου Χαζάπη,
 #5319.
3) Ελπίδα του Νικολάου Χαζάπη,
 #5320.
4) κόρη του Νικολάου Χαζάπη,
 #5321.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικολός Χαζάπης του Αντωνίου, 1895

224

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Αντώνης Χαζάπης του Νικολάου, 1908

226

Ιωάννης Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1891

 

3276

Ειρηνούλα του Ιωάννη Μπέη, 1900

3275

Μαρία του Ιωάννη Μπουκουβάλα, 1922

1389