Πατέρας:   
Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1798  #1616.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Σταματίου Πολέμη, 1805  #1617.

123
Σταματέλος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1827 (Σεβνταλής)  #1619.

σύζ.(1854): Αικατερίνη του Γεωργίου Πουλίου, 1835  #1625.

1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1855
 #3601.
2) Αντρείκος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1857 (Ανδρέας) (Σεβνταλής)
 #3602.

σύζ.(1891): Ανδριάνα του Ιωάννη Μπέη, 1858  #3607.

1) Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1893
 #3608.

σύζ.(1922): Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,  #3613.

2) Ελένη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1880 (Ποταμιά)
 #3609.

σύζ.(1915): Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1881  #3621.

3) Χρήστος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1899 (Πειραιά)
 #3610.
3) Διαμαντη του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1859
 #3603.
4) 
 Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1863
 #3604.

σύζ.(1893): Καλλιόπη του Λεωνίδα Μπίστη,  #3614.

1) 
 Μόσχα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, (+1980)
 #3616.

σύζ.(1919):

 

Ιωάννης Κουτσούκος του Χαριλάου, 1889  #2785.

2) Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, (+~20 ετών)
 #3617.
3) Λεωνίδας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, (+1990)
 #3618.
5) Μαριγώ του Σταματίου Παλαιοκρασσά, 1867
 #2572.

σύζ.(1891): Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866  #2539.

1) Αννα του Γεωργίου Κυρτάτα, 1902
 #2573.

σύζ.(1926):

 

Μιχαήλ Χαρχαρός του Δημητρίου, 1889  #2579.

2) Τασούλα του Γεωργίου Κυρτάτα, Αποίκια
 #2574.
3) Δημήτριος Κυρτάτας του Γεωργίου, 1897
 #2575.

σύζ.: Ζαφειρούλα του Δημητρίου Νόβα, από Αποίκια  #2580.

4) Ειρηνούλα του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2576.
5) Διαμάντη του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2577.
6) Κατίνα του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2578.
6) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Σταματίου, 1869
 #3606.

σύζ.(1901): Ανδριάνα του Λεωνίδα Καΐρη, Αποίκια  #3615.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1798

1616

Διαμάντη του Σταματίου Πολέμη, 1805

1617