Το Δημοτικό σχολείο θηλέων των Στενιών μέχρι την μεταρρύθμιση του 1929 στεγαζόταν σε κτίσμα με ονομασία «του Γκούλου». Το 1929 τα δύο δημοτικά, αρρένων και θηλέων, συνενώθηκαν και στεγάστηκαν στη σημερινή θέση του δημοτικού στην Πλατεία.

 

1. Η Παναγία

2. Αη Γιώργης

3. Το Δημοτικό σήμερα

 

Σε κίτρινο κύκλο η θέση του σχολείου «του Γκούλου». Τώρα στη θέση του υπάρχει υδατοδεξαμενή.

 

«Γκούλος» ήταν το παρεπώνυμο του Σαρρή Αντρίκου του Γιάννη (143)