Πατήστε στη φωτογραφία πάνω, στον αριθμό της περιοχής ή στον κατάλογο κάτω, στον αντίστοιχο τίτλο

 

1. Ανατολική Περιοχή: Καβάκια - Ταφείο - Γιάλια - Στρατολάτισσα

2. Πεντάβρυση μέχρι Καμάρα

3. Διαραχάκι - Πάνω σταθμός - Πανωχώρι μέχρι την Παναγία

4. Κάτω Χωριό μέχρι Φάμπρικα και γεφύρι Λέοντος

5. Η περιοχή γύρω από την Πλατεία του χωριού

6. Περιοχή από Σταθμό μέχρι Καβάκια

 

 

 

 

 

Για επιστροφή στον κατάλογο των επιγραφών πατήστε εδώ.

 

Επιγραφές σε μαρμάρινες πλάκες στις Στενιές