Το δίπλωμα του πρώτου καπετάνιου Παλαιοκρασσά Σωκράτη του Γεωργίου (11122311) #1826 info.

 

Τη φωτογραφία με το δίπλωμα προσέφερε ο εγγονός του κος Σωκράτης Πέτρου Παλαιοκρασσάς.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών για τη ναυτοσύνη των Στενιωτών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα