Τραπέζι γάμου του Νικολού Μιχ. Παλαιοκρασσά και της Φλωρεντούλας Περ. Μπαφαλούκου

 

 

Τη φωτογραφία (γύρω στο 1958) προσέφερε ο κος Ευάγγελος Διον. Πολέμης

ορισμένα πρόσωπα αναγνώρισε ο κος Νικόλαος Κων. Αντώνογλου

Το τραπέζι γάμου του Νικολού Μιχ. Παλαιοκρασσά και της Φλωρεντούλας Αντ. Μπαφαλούκου.

 

Από αριστερά, μετά τα δύο πρώτα άτομα που δεν φαίνεται το πρόσωπο τους, διακρίνονται οι

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Μιχαήλ (131542)

και δίπλα της ο σύζυγος της Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη (1131241),

ο Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Ψυχάρης) (11223) και δίπλα η σύζυγος του

Παλαιοκρασσά Μαρία του Νικολάου (Κίτσα) (13153)

η μητέρα του γαμπρού Κουτσούκου Αθηνά του Ανδρέα (12164) σύζ. Παλαιοκρασσά Μιχαήλ του Νικολάου

η μητέρα της νύφης Εξαδακτύλου Ορσαλία του Νικολάου (124) σύζ. Μπαφαλούκου Αντωνίου του Περράκη

οι νεόνυμφοι,

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Μιχαήλ (131541)

και Μπαφαλούκου Φλωρεντούλα του Αντωνίου (1113211)

Ο Παλαιοκρασσάς Νικολός του Δημητρίου (131571)

ο Πολέμης Γιάννης του Δημητρίου (11312411),

η Μπάλση Ειρήνη του Ευαγγέλου (11243) και δίπλα της ο σύζυγος της

Πολέμης Διονύσιος του Νικολάου (1131615)

Ο Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (13155) και δίπλα η σύζυγος του

Γιαλούρη Αθηνά του Γιαννούλη (12423) και ο γιος τους

Παλαιοκρασσάς Νικολός του Ιωάννη (131552)

Γονέου Ελένη του Δημητρίου (111122) και ο σύζυγος της

Κουτσούκος Σταμάτης του Γιάννη (111122).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες σε στιγμές χαράς

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα