Της Θεοτόκου, το 1956 (8 Μαΐου τότε).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών στα Γιάλια (και σε άλλες παραλίες)

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

Διακρίνονται οι

 

Σαρρή Μανιώ του Μιχαήλ (131231) σύζ. Γιαλούρη Γεωργίου του Γιαννούλη

Σαρρής Γεώργιος του Δημητρίου (Οτσαλος) (131252)

Χαζάπη Κατίνα του Κωνσταντίνου (12241) σύζ. Σαρρή Σταμάτη του Αντωνίου

Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταμάτη (131261)