Ο Ραπτάκης Λεωνίδας του Χαράλαμπους (11264) και η σύζυγος του Μιγκιρδίση Παρασκευή (Bessie)

 

τη φωτογραφία προσέφερε η κα Ραπτάκη Αικατερίνη του Ευαγγέλου

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα