Ο Μισιρλής Σπύρος του Θεοδώρου (11122613)

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ανώνυμος φίλος του ιστότοπου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Αριστερά ο Σπύρος σε φωτογραφία του 1950

 

 

Αριστερά το επισκεπτήριο του Σπύρου