Η Πολέμη Ανεζιώ του Ζαννή (111224) με τα παιδιά της

Πασχάλη Δημήτριο του Σωκράτη (111211) και

Πασχάλη Φωφώ του Σωκράτη (111212).

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Μαρία Πασχάλη

Η Ανεζιώ με τον εγγονό της Σωκράτη (με τα βαπτιστικά του)

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε άλλες φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα