Ο Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Δημοσθένη (11141343)

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Μαργέτη Μαρία του Ιωάννη

στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Στενιών

σε ηλικία 6-7 ετών (1936-7)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα