Ο Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Δημητρίου (111122122)  #2768 .

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου σύζ. Βαλμά Νικολάου του Δημητρίου

 

 

Αριστερά, ο Μιχάλης με γυαλιά και πηλίκιο του Γυμνασίου (δεξιά στη  φωτογραφία) με τον μεγαλύτερο αδελφό του

Παλαιοκρασσά Γιώργη του Δημητρίου (111122121) #2019.

και τον πατέρα τους

Παλαιοκρασσά Δημήτριο του Γεωργίου (11112212) #2758.

 

Πάνω, το φυλλάδιο του Μιχάλη, φαλαγγίτη της (υποχρεωτικής κατά τη δικτατορία του Μεταξά) ΕΟΝ.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Πάνω, ο Μιχάλης με την Αγγλίδα σύζυγο του Γκιζέλα στη γαμήλια φωτογραφία τους.