Ο Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Δημητρίου (111122122)  #2768 .

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου σύζ. Βαλμά Νικολάου του Δημητρίου

 

 

Αριστερά, ο Μιχάλης με γυαλιά και πηλίκιο του Γυμνασίου (δεξιά στη  φωτογραφία) με τον μεγαλύτερο αδελφό του

Παλαιοκρασσά Γιώργη του Δημητρίου (111122121) #2019 info.

και τον πατέρα τους

Παλαιοκρασσά Δημήτριο του Γεωργίου (11112212) #2758 info.

 

Πάνω, το φυλλάδιο του Μιχάλη, φαλαγγίτη της (υποχρεωτικής κατά τη δικτατορία του Μεταξά) ΕΟΝ.

 

Πάνω, ο Μιχάλης με την Αγγλίδα σύζυγο του Γκιζέλα στη γαμήλια φωτογραφία τους.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα