Ο Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου (11121), η σύζυγος του

Πολέμη Αννεζιώ του Ζαννή (111224) και τα παιδιά τους

Πασχάλης Δημήτριος του Σωκράτη (111211) και

Πασχάλη Φωφώ του Σωκράτη (111212)

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Πασχάλη Μαρία του Δημητρίου

Στη φωτογραφία πίσω αριστερά εμφανίζεται και η αδελφή της Αννεζιώς  Πολέμη Σταματούλα του Ζαννή (111225)

Πατήστε εδώ για να δείτε άλλες φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

*