Η Παλαιοκρασσά Μαριώ του Μιχαήλ (1318) #3250 σύζ. Μπέη Γεωργίου του Αντωνίου.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σπύρος Καρυστινός

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα