Ο Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Δημητρίου (12422) #268 info

και η σύζυγος του Τζουμέζη Κούλα του Δημήτριου (11714) #1601 info.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα.

σύζ. Στεφάνου Δημοσθένη του Γεωργίου

 

 

Αριστερά φωτογραφία με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 1938

 και με τη σημείωση «Ανδρος, Μπατσί»

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα