Η Παλαιοκρασσά Αννεζιώ του Δημητρίου (1133)  #399 σύζ. Κουτσούκου Μιχαήλ του Νικολάου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο εγγονός του αδελφού της Γιάννη, κος Γεώργιος Δημ. Παλαιοκρασσάς

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα