Η Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Γιαννούλη (112812) σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Ευστρατίου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε o κος Νίκος Ανδρέα Πολέμης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα