Ο Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Αλεξάνδρου (11281) #3365

και η σύζυγος του Σκοπελίτου Αργυρώ του Γιαννούλη

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κόρη τους κα Παλαιοκρασσά Ελένη του Γιαννούλη σύζ. Φαλαγγά Γεωργίου του Ιωάννη

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα