Ο Μάγειρος Βαγγέλης του Αντωνίου (16) και η 

Μανδαράκα Μαριώ του Νικολάου (1371) σύζ. Καλογήρου Ευαγγέλου του Παπανικόλα (11).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νίκος E. Καλογήρου

Φωτογραφία με ημερομηνία 23 Μαρτίου 1949

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νίκος Αντώνογλου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα