Η Κουρτέση Φραγκούλα του Βασίλη (1283) #3710 σύζ. Μιχαήλ Μαργέτη.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κόρη της κα Μαρία  Μιχ. Μαργέτη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα