Στη φωτογραφία επάνω που τραβήχτηκε γύρω στο 1910 εμφανίζονται:

 

η Κουρτέση Μανιώ του Γεωργίου (Κανακάραινα) (122) #1995 σύζ, Φαλαγκά Νικολάου του Γιαννούλη

 

και ο αδελφός της Κουρτέσης Βασίλης του Γεωργίου (128) #3692 info.

 

 

Η Κουρτέση Μανιώ του Γεωργίου (Κανακάραινα) (122) #1995 σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γιαννούλη

Τη φωτογραφία προσέφερε η εγγονή του Βασίλη Κουρτέση κα Μαρία Μαργέτη

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα