Η βοήθεια για την αντιγραφή της φωτογραφίας του Ανδρέα

που βρίσκεται στα γραφεία της Κοινότητας

οφείλεται στον κο Νικόλαο Κων. Αντώνογλου

 

 

Τη φωτογραφία επάνω που δείχνει τη Φραγκούλα στο μπακάλικο της

προσέφερε ο κος Νίκος Ανδρ. Πολέμης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα