Ο Κατσίκης Νικόλαος του Δημητρίου (14) #4464

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Δημοσθένης Σύμπουρας 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα