Ο Διαβατίδης Αθανάσιος του Χαραλάμπους (121631) #2806,

ο Κουτσούκος Ανδρέας του Βασιλείου (111114) #2794

και η Διαβατίδου Ειρηνούλα του Χαραλάμπους (121632) Μητ. #2802.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Γιαλούρη Μίνα του Γιαννούλη.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Στη φωτογραφία που τραβήχτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920,

 

αριστερά η Διαβατίδη Ειρήνη του Χαράλαμπους (121632) Μητ. #2802,

στη μέση ο Κουτσούκος Ανδρέας του Βασιλείου (111114) #2794

και δεξιά ο Διαβατίδης Αθανάσιος του Χαράλαμπους (121631) #2806.