Τη φωτογραφία αριστερά

προσέφερε ο κος Νικολός Μιχ. Κυρτάτας

 

Τη φωτογραφία του πίνακα αριστερά

προσέφερε ο εγγονός του κος Ντίνος Χαρ. Κουτσούκος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα