Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Τη φωτογραφία αριστερά

προσέφερε ο κος Νικολός Μιχ. Κυρτάτας

 

Τη φωτογραφία του πίνακα αριστερά

προσέφερε ο εγγονός του κος Ντίνος Χαρ. Κουτσούκος