Ο Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου (122) #179 info.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου

 

Ο Νικόλαος είχε τα παρεπώνυμα Γιαννακάκης και Μακρής.

 

 

Ο κος Τάκης Πολέμης έδωσε την πληροφορία ότι:

 

Ο Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου γεννήθηκε το 1836 και ήταν πατέρας της Ασημένιας που έμενε στο "Τούρκικο" εκεί που σήμερα μένει ο Γ. Μπουκουβάλας.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα