Τη  φωτογραφία επάνω,

προσέφερε η εγγονή του κα Μόσχα Γιαννίση

Τη  φωτογραφία επάνω της δεκαετίας του 1930,

προσέφερε η εγγονή του κα Μαρίλη Γιαννίση

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα