Ο Γιαλούρης Βασίλης του Λεωνίδα (1234) #3010 info  

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Νίκη Αυγ. Μπάλκα

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα