Ο Φαλαγκάς Δημήτρης του Θεοδόση (Θείος Τζο) (145) #1933 info.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Greg Soter

 

 

Η παραπάνω φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου

 

Αριστερά όρθιος: Ο Soter Νικόλαος του Σωτήρη (14212).

καθιστός ο Φαλαγκάς Δημήτρης του Θεοδόση (Θείος Τζο) (145) #1933 info

Δεξιά όρθιος άγνωστος.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα