Σε κάποιο καράβι, από αριστερά:

 

Ελευθερίου Παντελής του Γεωργίου (151) #4436

Κουρτέσης Γεώργιος του Ιωάννη (1245) #842

και ο Φαλαγκάς Γεώργιος του Νικολάου (14345) #2012.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νικόλαος Κων. Αντώνογλου

 

Τη φωτογραφία επάνω, προσέφερε η νύφη του, κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες του Γιώργη Φαλαγκά

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα