Η Βροντίση Μαρουλιώ του Αντωνίου (1232) #1384 σύζ. Χαζάπη Αντωνίου του Νικολάου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η δισέγγονη της κα Ζιώτη Ειρηνούλα του Μιχαήλ σύζ. Βολίκα Γιάννη

 

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1913.

 

Η Μαρουλιώ με τα μεγαλύτερα δύο από τα πέντε συνολικά παιδιά της,

τον Χαζάπη Νικόλαο του Αντωνίου (12231) #224

και την Χαζάπη Ειρηνούλα του Αντωνίου (12232) #225 σύζ. Χριστοδούλου Αντωνίου του Λεωνίδα

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα