Αγιον Ορος, 1971

 

Μέρος 4

 

Από το Βατοπέδι στον Παντοκράτορα

 

πίσω στον κύριο κατάλογο

The Union Flag: a red cross over combined red and white saltires, all with white borders, over a dark blue background.