Mount Athos, 1971

 

Part 15

 

From Simopetra to Panteleimonos

 

go back to the main index