Πάνω και κάτω, φωτογραφίες του αλμύριχου.

 

 

Πάνω, δορυφορική φωτογραφία του αλμύριχου που σημειώνεται με κίτρινο βέλος. Πάνω αριστερά η Στάχλα (η παραλία του ποταμού Αχλα).