Επιστροφή

 

Λαογραφικά

 

1. Παιχνίδια

 

1. Μικροί καπεταναίοι (του Γιώργη Αντ. Σύμπουρα)

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για τα παιχνίδια που παίζονταν στις Στενιές