Ενδιαφέρον έχει η σημείωση δίπλα στο επώνυμο: «Χαρχαρού ή Μπαλούρδου»

Εγγραφο για τη σύνταξη του Χαρχαρού Δημητρίου του Μιχαήλ (Κουτρούτσου) (132)

 

Το υλικό προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα «διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου